Ortografía técnica nos textos franceses (I): as abreviaturas