Problemas e solucións para a aprendizaxe da lingua xurídica en traducción