enero 2010

Yuste Frías, José (2010) «Doblaje y paratraducción», en Montero Domínguez, X. [ed.] (2010) Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, col. T&P, n.º 4, ISBN: 84-8158-520-9, pp. 25-29....